و جاهدوا فی الله حق جهاده

سیب سرخی سر نیزه است دعا کن من هم ، این چنین کال نمانم ...به شهادت برسم

و جاهدوا فی الله حق جهاده

سیب سرخی سر نیزه است دعا کن من هم ، این چنین کال نمانم ...به شهادت برسم

دیروز از هر چه بود گذشتیم ؛ امروز از هر چه بودیم.
آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز.
دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود.
جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد.
الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم.بصیرمان کن تا از مسیر بر نگردیم و آزادمان کن تا اسیر نگردیم

**پیشاپیش عذر می خوام،،،به علت مشغله ی فراوان نمی توانم دنبال کننده ی خوبی باشم**

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

محبوب رضاست هر که دل ریش تر است
از کعبــــه صفای این حرم بیشتـــــر است
اینجــــــاست طبیبـــــی که ندارد نوبـــــت
هر دل که شکستــــه تر بود پیشتر است

*****در مشهد دعاگوی دوستان خواهم بود*****

 

۷ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۵ ، ۱۴:۱۲
سیب سرخ

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۵ ، ۲۳:۴۹
سیب سرخ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۵ ، ۱۷:۱۹
سیب سرخ

هر روز ساعت 5:30 برای اقامه نماز صبح بیدار می شم (تف به ریا) بعدش صبحانه می خوردم و ساعت 6:30 خودمو به سر خیابون می رسوندم تا با سرویس برم سر کار ...

امروز بنا به علتی سرویسمون نیم ساعت دیر میومد ، به همین ترتیب بیدار شدن و نماز ، صبحانه ، همه نیم ساعت به تأخیر افتاد...

تازه فهمیدم سحر خیزیم برای ترس از جا موندن از سرویس و دادن کرایه ی تاکسی برای رسیدن به محل کار بوده ...

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۹۵ ، ۰۶:۳۱
سیب سرخ