و جاهدوا فی الله حق جهاده

سیب سرخی سر نیزه است دعا کن من هم ، این چنین کال نمانم ...به شهادت برسم

و جاهدوا فی الله حق جهاده

سیب سرخی سر نیزه است دعا کن من هم ، این چنین کال نمانم ...به شهادت برسم

دیروز از هر چه بود گذشتیم ؛ امروز از هر چه بودیم.
آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز.
دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود.
جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد.
الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم.بصیرمان کن تا از مسیر بر نگردیم و آزادمان کن تا اسیر نگردیم

**پیشاپیش عذر می خوام،،،به علت مشغله ی فراوان نمی توانم دنبال کننده ی خوبی باشم**

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

تو دریا و من ذره

چهارشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۰۳:۲۲ ب.ظ

ﻣﻨﻢ آﻧﮑﻪ ذرۀ ذره ام، ﺷﺪه ام ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻘﯿﻢ ﺗﻮ

ﺷﺐ و روز ﻣﻦ ﺷﺪه آرزو، ﺑﻪ هوای وصل ﺣﺮﯾﻢ ﺗﻮ …
ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﮐﻞ وﺟﻮدی و، ﻣﻨﻢ اھﻞ ﮐﮫﻒ و رﻗﯿﻢ ﺗﻮ
ز ﺧﺮاﺑﻪ ھﺎی دﻟﻢ زﻧﻢ، در آﺳﺘﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺳﺎﺋﻠﻢ، ﺑﻪ ﻋﻄﺎی دﺳﺖ ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻮ
ﺷﺪه اﺳﺖ روﺿﮥ ﺟﻨﺘﻢ، ﺷﺮر ﺷﻨﯿﺪن روﺿﻪ ھﺎ
رﺳﺪ از ﻓﺮا ﺳﻮی آﺳﻤﺎن:
ﻗﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﮑﺮﺑﻼ
ﺗﻮﯾﯽ آﻧﮑﻪ رﯾﺸﮥ ﺷﮏ زده، ﺗﺒﺮ ﻗﯿﺎم و ﯾﻘﯿﻦ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﻧﻔﺎق ﮔﻔﺘﻪ ای ﺑﺎ دﻣﺖ، ﻣﻦ و دﯾﻦ ﻣﻦ، ﺗﻮ و دﯾﻦ ﺗﻮ
دل ﻣﻦ ﺷﮑﺎر ﺷﺪ از ازل، ز ﮐﻤﺎن ﭼﺸﻢ و ﮐﻤﯿﻦ ﺗﻮ
ﺗﻮ اﻣﯿﺮ ﺻﺪره ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﻨﻢ ﻋﺒﺪ ﺧﺎک ﻧﺸﯿﻦ ﺗﻮ …
ز وﺿﻮی ﺧﻮن ﺷﺪه ﻣﺴﺘﺘﺮ، اﺛﺮ ﺳﺠﻮد و ﺟﺒﯿﻦ ﺗﻮ
ﺗﻮ ﭼﺮاغ ﺧﻠﻖ ﻣﺨﻠﺪی، ﺗﻮ ﮐﺠﺎ و ﺧﺎک زﻣﯿﻦ ﮐﺠﺎ؟
ﺑﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﻏﻢ و درد را:
ﻗﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﮑﺮﺑﻼ
ﺑﻪ ﺧﺪای ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻗﺴﻢ، ﻧﺸﻮم ﺟﺪا دﻣﯽ از درت
ز ﻣﺪﯾﺢ اﺻﻐﺮت ﻋﺎﺟﺰم، ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ رﺗﺒﮥ اﮐﺒﺮت
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام، ھﻤﻪ ﺣﺎﺟﺘﻢ ز ﺑﺮادرت
ﺳﺮ ﻣﻦ ﻓﺪای ﺳﺮی ﮐﻪ ﺷﺪ، روی ﻧﯿﺰه در ﺑﺮ ﺧﻮاھﺮت
رﺳﺪم ھﻨﻮز ز ﮐﺮﺑﻼ، ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻮﺣﮥ ﻣﺎدرت
ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮم از ﻏﻢ ﺣﻨﺠﺮت، ﮐﻪ ﺳﺮت ﺷﺪ از ﺑﺪﻧﺖ ﺟﺪا
ﺷﺪه روﺿﻪ ی ﻟﺐ دﺧﺘﺮت:
ﻗﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﮑﺮﺑﻼ
ﭘﺪرم ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺪای آن، ﺑﺪن ﺑﻪ ﺧﺎک ﺗﭙﯿﺪه ات
ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻔﻦ ﻧﺸﺪ، ﺗﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺮش رﺳﯿﺪه ات
ز ﺧﻮﺷﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﯾﺪه ام، ﺑﻪ ﻋﺰای ﺣﻠﻖ ﺑﺮﯾﺪه ات
ﮔﻞ ﮔﺮﯾﻪ ھﺎم ﺷﮑﻔﺘﻪ از، ﮔﻞ روی ﺧﺎر دوﯾﺪه ات
دِل دﯾﺪه داغ ﺑﺮادر و ﮐﻤِﺮ ز ﻏﺼﻪ ﺧﻤﯿﺪه ات …
ﻟﺐ ﺷﯿﺮ ﺧﻮاره ﺗﺮک ﺗﺮک، ﻧﺮﺳﯿﺪ ﺳﺎﻗﯽ ﺗﺸﻨﻪ ھﺎ
ﭼﻮ ﻋﻤﻮ ﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن:
ﻗﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﮑﺮﺑﻼ

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۷/۲۲
سیب سرخ

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">